Thêm nhiều chủ nhà trọ giảm giá thuê phòng cho người lao động

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương Trương Thị Bích Hạnh trao thư cảm ơn của Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đến chủ nhà trọ thực hiện giảm giá thuê cho người lao động. Ảnh: Đ.T
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương Trương Thị Bích Hạnh trao thư cảm ơn của Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đến chủ nhà trọ thực hiện giảm giá thuê cho người lao động. Ảnh: Đ.T
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương Trương Thị Bích Hạnh trao thư cảm ơn của Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đến chủ nhà trọ thực hiện giảm giá thuê cho người lao động. Ảnh: Đ.T
Lên top