Thêm Nghiệp đoàn xe công nghệ

Các thành viên Nghiệp đoàn lái xe công nghệ nhận quà trong buổi ra mắt. Ảnh Đức Long
Các thành viên Nghiệp đoàn lái xe công nghệ nhận quà trong buổi ra mắt. Ảnh Đức Long
Các thành viên Nghiệp đoàn lái xe công nghệ nhận quà trong buổi ra mắt. Ảnh Đức Long
Lên top