Thêm một “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Lễ bàn giao nhà "Mái ấm Công đoàn". Ảnh Đức Long
Lễ bàn giao nhà "Mái ấm Công đoàn". Ảnh Đức Long
Lễ bàn giao nhà "Mái ấm Công đoàn". Ảnh Đức Long
Lên top