Thêm một kênh tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội

Bà Trần Thị Minh Thịnh (bên phải) tuyên truyền chính sách BHXH đến người lao động tự do. Ảnh: Minh Đức
Bà Trần Thị Minh Thịnh (bên phải) tuyên truyền chính sách BHXH đến người lao động tự do. Ảnh: Minh Đức
Bà Trần Thị Minh Thịnh (bên phải) tuyên truyền chính sách BHXH đến người lao động tự do. Ảnh: Minh Đức
Lên top