Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thêm một gia đình người lao động đi Saudi Arabia nhờ trợ giúp