Thêm một công ty 100% vốn FDI tại Quảng Ninh có tổ chức công đoàn

Lãnh đạo LĐLĐ thị xã trao Quyết định kết nạp đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở Công ty cho Ban chấp hành lâm thời. Ảnh: LĐLĐ Quảng Yên
Lãnh đạo LĐLĐ thị xã trao Quyết định kết nạp đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở Công ty cho Ban chấp hành lâm thời. Ảnh: LĐLĐ Quảng Yên
Lãnh đạo LĐLĐ thị xã trao Quyết định kết nạp đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở Công ty cho Ban chấp hành lâm thời. Ảnh: LĐLĐ Quảng Yên
Lên top