Thêm gần 1.000 NLĐ khu công nghiệp nhận hỗ trợ của Công đoàn Hà Nội

Ông Ngô Văn Tuyến (bên phải) - Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động Hà Nội - trực tiếp trao Túi an sinh Công đoàn cho công nhân lao đông. Ảnh: CĐN
Ông Ngô Văn Tuyến (bên phải) - Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động Hà Nội - trực tiếp trao Túi an sinh Công đoàn cho công nhân lao đông. Ảnh: CĐN
Ông Ngô Văn Tuyến (bên phải) - Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động Hà Nội - trực tiếp trao Túi an sinh Công đoàn cho công nhân lao đông. Ảnh: CĐN
Lên top