Thêm doanh nghiệp gần 800 CN bị phong tỏa do có ca nghi nhiễm COVID-19

Nhân viên y tế đang phun khử khuẩn Công ty Trung Sơn. Ảnh Đức Long
Nhân viên y tế đang phun khử khuẩn Công ty Trung Sơn. Ảnh Đức Long
Nhân viên y tế đang phun khử khuẩn Công ty Trung Sơn. Ảnh Đức Long
Lên top