Thêm điểm tư vấn pháp luật miễn phí cho người lao động

Đại diện LĐLĐ TPHCM cùng 3 đơn vị của Quận Bình Thạnh trong Lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện mô hình “Điểm tư vấn pháp luật lưu động miễn phí”. Ảnh Ngọc Thiện
Đại diện LĐLĐ TPHCM cùng 3 đơn vị của Quận Bình Thạnh trong Lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện mô hình “Điểm tư vấn pháp luật lưu động miễn phí”. Ảnh Ngọc Thiện
Đại diện LĐLĐ TPHCM cùng 3 đơn vị của Quận Bình Thạnh trong Lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện mô hình “Điểm tư vấn pháp luật lưu động miễn phí”. Ảnh Ngọc Thiện
Lên top