Thêm chính sách, chi hỗ trợ để giữ lao động

Phường Thuận Giao, thành phố Thuận An hỗ trợ lương thực và kêu gọi giảm tiền trọ cho công nhân. Ảnh: Đ.T
Phường Thuận Giao, thành phố Thuận An hỗ trợ lương thực và kêu gọi giảm tiền trọ cho công nhân. Ảnh: Đ.T
Phường Thuận Giao, thành phố Thuận An hỗ trợ lương thực và kêu gọi giảm tiền trọ cho công nhân. Ảnh: Đ.T
Lên top