Thêm các hành vi bị cấm khi đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Bổ sung thêm hành vi bị cấm khi đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Ảnh: Cục QLLĐNN.
Bổ sung thêm hành vi bị cấm khi đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Ảnh: Cục QLLĐNN.
Bổ sung thêm hành vi bị cấm khi đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Ảnh: Cục QLLĐNN.
Lên top