Thêm 53 công nhân F0, Hải Dương tập trung khống chế ổ dịch Công ty GFT

Khu cách ly tập trung huyện Tứ Kỳ (Hải Dương). Ảnh: Cổng TTĐT huyện Tứ Kỳ
Khu cách ly tập trung huyện Tứ Kỳ (Hải Dương). Ảnh: Cổng TTĐT huyện Tứ Kỳ
Khu cách ly tập trung huyện Tứ Kỳ (Hải Dương). Ảnh: Cổng TTĐT huyện Tứ Kỳ
Lên top