Thêm 5 công nhân Cty GFT UNIQUE (Hải Dương) bị buộc thôi việc không lý do

Công nhân Cty GFT UNIQUE Việt Nam tập trung đòi quyền lợi. Ảnh: TIẾN DŨNG
Công nhân Cty GFT UNIQUE Việt Nam tập trung đòi quyền lợi. Ảnh: TIẾN DŨNG