Thêm 3.142 công nhân “3 tại chỗ” tại Vĩnh Long được nhận hỗ trợ bữa ăn

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long Huỳnh Bá Long trao biển tượng trưng hỗ trợ bữa ăn cho công nhân lao động sản xuất “3 tại chỗ” Công ty chế biến thủy sản Cát Tường. Ảnh: Ngọc Long
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long Huỳnh Bá Long trao biển tượng trưng hỗ trợ bữa ăn cho công nhân lao động sản xuất “3 tại chỗ” Công ty chế biến thủy sản Cát Tường. Ảnh: Ngọc Long
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long Huỳnh Bá Long trao biển tượng trưng hỗ trợ bữa ăn cho công nhân lao động sản xuất “3 tại chỗ” Công ty chế biến thủy sản Cát Tường. Ảnh: Ngọc Long
Lên top