Thêm 30 y, bác sĩ Quảng Nam có kinh nghiệm vào TPHCM hỗ trợ chống dịch

Liên đoàn Lao động Quảng Nam hỗ trợ 30 triệu đồng cho đoàn y, bác sĩ vào TPHCM chống dịch. Ảnh: Thanh Chung
Liên đoàn Lao động Quảng Nam hỗ trợ 30 triệu đồng cho đoàn y, bác sĩ vào TPHCM chống dịch. Ảnh: Thanh Chung
Liên đoàn Lao động Quảng Nam hỗ trợ 30 triệu đồng cho đoàn y, bác sĩ vào TPHCM chống dịch. Ảnh: Thanh Chung
Lên top