Thêm 3 thỏa ước lao động tập thể với nhiều lợi ích cho người lao động

Đại diện LĐLĐ Quận 8 và Công ty Việt Tuấn ký thỏa ước lao động tập thể. Ảnh Đức Long
Đại diện LĐLĐ Quận 8 và Công ty Việt Tuấn ký thỏa ước lao động tập thể. Ảnh Đức Long
Đại diện LĐLĐ Quận 8 và Công ty Việt Tuấn ký thỏa ước lao động tập thể. Ảnh Đức Long
Lên top