Thêm 3 doanh nghiệp chưa có CĐCS ký thỏa ước lao động tập thể

Đại diện LĐLĐ TPHCM và LĐLĐ Quận 5 trao thỏa ước lao động tập thể với Công ty TNHH Giáo dục AGS. Ảnh Đức Long
Đại diện LĐLĐ TPHCM và LĐLĐ Quận 5 trao thỏa ước lao động tập thể với Công ty TNHH Giáo dục AGS. Ảnh Đức Long
Đại diện LĐLĐ TPHCM và LĐLĐ Quận 5 trao thỏa ước lao động tập thể với Công ty TNHH Giáo dục AGS. Ảnh Đức Long
Lên top