Thêm 3 ca dương tính, Hải Dương đề nghị 2 nhà máy tạm dừng hoạt động

Ông Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương - kiểm tra, làm việc với Công ty TNHH During Việt Nam. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Ông Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương - kiểm tra, làm việc với Công ty TNHH During Việt Nam. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Ông Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương - kiểm tra, làm việc với Công ty TNHH During Việt Nam. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Lên top