Thêm 282 sinh viên Đại học Đông Á được tiếp nhận làm việc tại Nhật

Chương trình Ngày hội việc làm Nhật Bản 2020 tại Đại học Đông Á diễn ra bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: P.C
Chương trình Ngày hội việc làm Nhật Bản 2020 tại Đại học Đông Á diễn ra bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: P.C
Chương trình Ngày hội việc làm Nhật Bản 2020 tại Đại học Đông Á diễn ra bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: P.C
Lên top