Thêm 2 “Mái ấm Công đoàn”

Bàn giao nhà cho đoàn viên Sầm Văn Thanh. Ảnh: LT
Bàn giao nhà cho đoàn viên Sầm Văn Thanh. Ảnh: LT
Bàn giao nhà cho đoàn viên Sầm Văn Thanh. Ảnh: LT
Lên top