Thể hiện vai trò của người lao động trong xây dựng, phát triển đất nước

Tổ chức Công đoàn và công nhân lao động đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Ảnh: Hải Nguyễn
Tổ chức Công đoàn và công nhân lao động đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Ảnh: Hải Nguyễn
Tổ chức Công đoàn và công nhân lao động đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top