Thể dục giữa giờ cũng là cách ngừa dịch COVID-19

Tập thể dục giữa giờ tại Xưởng sản xuất khẩu trang. Ảnh: T.E.A
Tập thể dục giữa giờ tại Xưởng sản xuất khẩu trang. Ảnh: T.E.A
Tập thể dục giữa giờ tại Xưởng sản xuất khẩu trang. Ảnh: T.E.A
Lên top