Thẻ BHYT - “chiếc phao” kịp thời cho người mang trọng bệnh

Quỹ BHYT chia sẻ chi phí khám chữa bệnh cho những người tham gia BHYT. Ảnh: Việt Lâm
Quỹ BHYT chia sẻ chi phí khám chữa bệnh cho những người tham gia BHYT. Ảnh: Việt Lâm
Quỹ BHYT chia sẻ chi phí khám chữa bệnh cho những người tham gia BHYT. Ảnh: Việt Lâm
Lên top