Thầy thuốc ở Huế tham gia thi văn nghệ

Hội thi thu hút hơn 400 cán bộ viên chức Bệnh viện Trung ương Huế tham gia. Ảnh: Xuân Thịnh.
Hội thi thu hút hơn 400 cán bộ viên chức Bệnh viện Trung ương Huế tham gia. Ảnh: Xuân Thịnh.
Hội thi thu hút hơn 400 cán bộ viên chức Bệnh viện Trung ương Huế tham gia. Ảnh: Xuân Thịnh.
Lên top