LĐLĐ AN GIANG:

Thay đổi nhỏ mang lại ý nghĩa lớn cho bữa ăn ca

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Phan Thị Diễm (giữa) giám sát bữa ăn ca ở doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp Bình Hòa. Ảnh: LỤC TÙNG
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Phan Thị Diễm (giữa) giám sát bữa ăn ca ở doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp Bình Hòa. Ảnh: LỤC TÙNG
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Phan Thị Diễm (giữa) giám sát bữa ăn ca ở doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp Bình Hòa. Ảnh: LỤC TÙNG
Lên top