Thay đổi nhỏ mang lại hiệu quả lớn

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Trần Thanh Việt tham quan vườn cây học tập. Ảnh: Lục tùng
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Trần Thanh Việt tham quan vườn cây học tập. Ảnh: Lục tùng
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Trần Thanh Việt tham quan vườn cây học tập. Ảnh: Lục tùng
Lên top