LĐLĐ TỈNH KIÊN GIANG:

Thay đổi cách họp để mở rộng kênh bảo vệ người lao động

Bà Nguyễn Thị Kim Bé - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang - trao đổi tại hội nghị. Ảnh: LỤC TÙNG
Bà Nguyễn Thị Kim Bé - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang - trao đổi tại hội nghị. Ảnh: LỤC TÙNG
Bà Nguyễn Thị Kim Bé - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang - trao đổi tại hội nghị. Ảnh: LỤC TÙNG
Lên top