NGÀY HỘI TƯ VẤN CHO CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG:

Thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng và nhu cầu của người lao động

Góc tư vấn về phòng, chống tệ nạn ma túy tại ngày hội tư vấn.Ảnh: V.N
Góc tư vấn về phòng, chống tệ nạn ma túy tại ngày hội tư vấn.Ảnh: V.N
Góc tư vấn về phòng, chống tệ nạn ma túy tại ngày hội tư vấn.Ảnh: V.N
Lên top