Thất nghiệp tự nguyện: Doanh nghiệp “đuổi khéo” hay người lao động “lùi để tiến”?

Sinh viên cần nâng cao kỹ năng, tay nghề để tránh thất nghiệp tự nguyện. Ảnh: A.C
Sinh viên cần nâng cao kỹ năng, tay nghề để tránh thất nghiệp tự nguyện. Ảnh: A.C