Thất nghiệp trong độ tuổi lao động giảm bất chấp dịch COVID-19

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động giảm bất chấp dịch COVID-19. Ảnh minh họa: LDO.
Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động giảm bất chấp dịch COVID-19. Ảnh minh họa: LDO.
Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động giảm bất chấp dịch COVID-19. Ảnh minh họa: LDO.
Lên top