“Thảo thơm cơm nhà”: 100.000 suất ăn cho cán bộ y tế tuyến đầu

Đại diện Công đoàn Y tế Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam ký kết thực hiện chương trình "Thảo thơm cơm nhà". Ảnh: Bảo Hân
Đại diện Công đoàn Y tế Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam ký kết thực hiện chương trình "Thảo thơm cơm nhà". Ảnh: Bảo Hân
Đại diện Công đoàn Y tế Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam ký kết thực hiện chương trình "Thảo thơm cơm nhà". Ảnh: Bảo Hân
Lên top