Đầu tư xây dựng thiết chế công đoàn tại Quảng Ninh:

Tháo “nút thắt” nhằm giữ chân thợ lò

Chăm lo bữa ăn cuối ca đảm bảo định lượng, dinh dưỡng cho thợ lò Cty than Hòn Gai - TKV. Ảnh: T.N.D
Chăm lo bữa ăn cuối ca đảm bảo định lượng, dinh dưỡng cho thợ lò Cty than Hòn Gai - TKV. Ảnh: T.N.D
Chăm lo bữa ăn cuối ca đảm bảo định lượng, dinh dưỡng cho thợ lò Cty than Hòn Gai - TKV. Ảnh: T.N.D
Lên top