Tháo ngay các “nút thắt” về nhà ở cho công nhân: Cơ chế có, DN vẫn gặp khó

Quỹ đất và thủ tục vẫn luôn là bài toán khó giải cho các doanh nghiệp tham gia xây dựng loại hình nhà ở cho công nhân. 
Ảnh: Quang Duy
Quỹ đất và thủ tục vẫn luôn là bài toán khó giải cho các doanh nghiệp tham gia xây dựng loại hình nhà ở cho công nhân. Ảnh: Quang Duy
Quỹ đất và thủ tục vẫn luôn là bài toán khó giải cho các doanh nghiệp tham gia xây dựng loại hình nhà ở cho công nhân. Ảnh: Quang Duy
Lên top