Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang đối thoại với CNLĐ:

Tháo gỡ những vấn đề sát sườn đối với người lao động

CNLĐ đặt câu hỏi tại buổi đối thoại. Ảnh: PV
CNLĐ đặt câu hỏi tại buổi đối thoại. Ảnh: PV
CNLĐ đặt câu hỏi tại buổi đối thoại. Ảnh: PV
Lên top