7,8 triệu lao động mất, giãn việc do dịch COVID-19:

Tháo gỡ khó khăn về việc làm cho doanh nghiệp

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Lê Văn Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Anh Thư
Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Lê Văn Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Anh Thư
Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Lê Văn Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Anh Thư
Lên top