Tháo gỡ khó khăn, đề xuất giải pháp phục vụ Đại hội Công đoàn

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn nhằm giúp LĐLĐ các tỉnh Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên hoàn thành tốt kế hoạch Đại hội Công đoàn. Ảnh: ĐÌNH VĂN
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn nhằm giúp LĐLĐ các tỉnh Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên hoàn thành tốt kế hoạch Đại hội Công đoàn. Ảnh: ĐÌNH VĂN
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn nhằm giúp LĐLĐ các tỉnh Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên hoàn thành tốt kế hoạch Đại hội Công đoàn. Ảnh: ĐÌNH VĂN
Lên top