Tháo gỡ khó khăn cho thuyền viên mắc kẹt vì dịch COVID-19

Hội nghị trực tuyến "Tháo gỡ khó khăn về vấn về thay thế thuyền viên và ưu tiên vắc xin phòng COVID-19 cho thuyền viên Việt Nam". Ảnh TB
Hội nghị trực tuyến "Tháo gỡ khó khăn về vấn về thay thế thuyền viên và ưu tiên vắc xin phòng COVID-19 cho thuyền viên Việt Nam". Ảnh TB
Hội nghị trực tuyến "Tháo gỡ khó khăn về vấn về thay thế thuyền viên và ưu tiên vắc xin phòng COVID-19 cho thuyền viên Việt Nam". Ảnh TB
Lên top