Tháo “điểm nghẽn” trong xây nhà ở cho công nhân

Khu nhà lưu trú của Công ty Nissei Electric Việt Nam, một trong số rất ít doanh nghiệp có xây nhà lưu trú cho công nhân. Ảnh: Nam Dương
Khu nhà lưu trú của Công ty Nissei Electric Việt Nam, một trong số rất ít doanh nghiệp có xây nhà lưu trú cho công nhân. Ảnh: Nam Dương
Khu nhà lưu trú của Công ty Nissei Electric Việt Nam, một trong số rất ít doanh nghiệp có xây nhà lưu trú cho công nhân. Ảnh: Nam Dương
Lên top