Thành ủy Hải Phòng gặp gỡ Đoàn đại biểu Công đoàn thành phố

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành tặng hoa đoàn Đại biểu CĐ TP dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành tặng hoa đoàn Đại biểu CĐ TP dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành tặng hoa đoàn Đại biểu CĐ TP dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
Lên top