Thanh tra vào cuộc vụ công nhân ở Quảng Trị bị tai nạn nát cánh tay

Bà Dung với cánh tay bị liệt sau hơn 1 năm điều trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Bà Dung với cánh tay bị liệt sau hơn 1 năm điều trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Bà Dung với cánh tay bị liệt sau hơn 1 năm điều trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top