TỪ NGÀY 1.7.2019:

Thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo mức lương cơ sở mới

Lên top