Vinh quang Việt Nam

Thành phố thông minh Smart City: Công nghệ phục vụ con người

Một trong những thành tựu nổi bật của Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel là giải pháp Smart City. Ảnh: P.V
Một trong những thành tựu nổi bật của Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel là giải pháp Smart City. Ảnh: P.V
Một trong những thành tựu nổi bật của Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel là giải pháp Smart City. Ảnh: P.V
Lên top