Thành phố Nam Định: Công đoàn tăng cường phòng chống COVID-19

Đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố trao tặng khẩu trang và dung dịch rửa tay cho công đoàn cơ sở.
Đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố trao tặng khẩu trang và dung dịch rửa tay cho công đoàn cơ sở.
Đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố trao tặng khẩu trang và dung dịch rửa tay cho công đoàn cơ sở.
Lên top