Thành phố giãn cách, nhà máy vắng công nhân vì khó triển khai "3 tại chỗ"

Từ lúc thành phố Đông Hà thực hiện Chỉ thị 16, chưa áp dụng được "3 tại chỗ" nên số lượng công nhân của Công ty TNHH MTV dụng cụ du lịch Jinquan Việt Nam đến nhà máy chỉ đạt 300/1.400 người. Ảnh: MN.
Từ lúc thành phố Đông Hà thực hiện Chỉ thị 16, chưa áp dụng được "3 tại chỗ" nên số lượng công nhân của Công ty TNHH MTV dụng cụ du lịch Jinquan Việt Nam đến nhà máy chỉ đạt 300/1.400 người. Ảnh: MN.
Từ lúc thành phố Đông Hà thực hiện Chỉ thị 16, chưa áp dụng được "3 tại chỗ" nên số lượng công nhân của Công ty TNHH MTV dụng cụ du lịch Jinquan Việt Nam đến nhà máy chỉ đạt 300/1.400 người. Ảnh: MN.
Lên top