Thanh niên công nhân tặng hệ thống điện mặt trời mái nhà cho Nhà thiếu nhi

Thanh niên công nhân EVNHCMC lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tặng Nhà thiếu nhi Quận 4. Ảnh Đức Long
Thanh niên công nhân EVNHCMC lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tặng Nhà thiếu nhi Quận 4. Ảnh Đức Long
Thanh niên công nhân EVNHCMC lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tặng Nhà thiếu nhi Quận 4. Ảnh Đức Long
Lên top