Thanh niên công nhân EVNHCMC chung tay xây dựng Thành phố mới Thủ Đức

Ông Huỳnh Tấn Khương (bên trái), Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh EVNHCMC trao biểu trưng hỗ trợ sửa chữa hệ thống điện miễn phí cho 90 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn cho đại diện Thành đoàn Thành phố Thủ Đức. Ảnh Nam Dương
Ông Huỳnh Tấn Khương (bên trái), Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh EVNHCMC trao biểu trưng hỗ trợ sửa chữa hệ thống điện miễn phí cho 90 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn cho đại diện Thành đoàn Thành phố Thủ Đức. Ảnh Nam Dương
Ông Huỳnh Tấn Khương (bên trái), Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh EVNHCMC trao biểu trưng hỗ trợ sửa chữa hệ thống điện miễn phí cho 90 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn cho đại diện Thành đoàn Thành phố Thủ Đức. Ảnh Nam Dương
Lên top