Thanh niên công nhân “Chung tay xây dựng Thành phố Thủ Đức”

Các thanh niên công nhân ngành điện lực TPHCM lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà Làng thiếu niên Thủ Đức. Ảnh Nam Dương
Các thanh niên công nhân ngành điện lực TPHCM lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà Làng thiếu niên Thủ Đức. Ảnh Nam Dương
Các thanh niên công nhân ngành điện lực TPHCM lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà Làng thiếu niên Thủ Đức. Ảnh Nam Dương
Lên top