Thành lập tổ tuyên truyền dịch COVID-19 ở doanh nghiệp đông công nhân

Tổ tuyên truyền của Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Daeyang Hà Nội phát khẩu trang cho công nhân lao động trước khi vào làm việc. Ảnh: PV
Tổ tuyên truyền của Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Daeyang Hà Nội phát khẩu trang cho công nhân lao động trước khi vào làm việc. Ảnh: PV
Tổ tuyên truyền của Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Daeyang Hà Nội phát khẩu trang cho công nhân lao động trước khi vào làm việc. Ảnh: PV
Lên top