Thành lập nghiệp đoàn xe ôm và nghiệp đoàn giáo viên mầm non

LĐLĐ Quận Tân Phú thành lập nghiệp đoàn xe ôm và nghiệp đoàn giáo viên mầm non. Ảnh: Đức Long
LĐLĐ Quận Tân Phú thành lập nghiệp đoàn xe ôm và nghiệp đoàn giáo viên mầm non. Ảnh: Đức Long
LĐLĐ Quận Tân Phú thành lập nghiệp đoàn xe ôm và nghiệp đoàn giáo viên mầm non. Ảnh: Đức Long
Lên top