Thành lập nghiệp đoàn xe ôm đầu tiên tại Khánh Hòa

Lãnh đạo LĐLĐ Thị xã trao quyết định và logo công đoàn cho ban chấp hành lâm thời nghiệp đoàn xe ôm Ninh Hòa. Ảnh: Phương Linh
Lãnh đạo LĐLĐ Thị xã trao quyết định và logo công đoàn cho ban chấp hành lâm thời nghiệp đoàn xe ôm Ninh Hòa. Ảnh: Phương Linh
Lãnh đạo LĐLĐ Thị xã trao quyết định và logo công đoàn cho ban chấp hành lâm thời nghiệp đoàn xe ôm Ninh Hòa. Ảnh: Phương Linh
Lên top